Little Lamb เราเชื่อว่า

1. พระเจ้าทรงสร้างเด็กๆ แต่ละคนมาแตกต่างกัน ทุกคนมีความเก่งในตัวเองไม่เหมือนกัน ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเพื่อทำสิ่งใหม่ๆ ให้กับโลกใบนี้

2. การปลูกฝังและทำให้เด็กๆรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า เป็นสิ่งสำคัญที่สุด สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากที่บ้านและที่โรงเรียน

3. ภาษาอังกฤษและจีนเป็นกุญแจไขประตูไปสู่โลกกว้าง

4. สภาพแวดล้อมที่ดีกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยเฉพาะทางด้านภาษา ดังนั้นในแต่ละระดับชั้นจึงมีครูประจำชั้นเป็นชาวต่างชาติ

5. เด็กๆจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อพวกเขามีความสุขและสนุกกับการเรียน

6. ความรักและการเสริมแรง (ชม เชียร์) ของผู้ปกครอง และครู ทำให้เด็กๆ มีความมั่นใจ และมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กๆ

 

Why? ทำไมต้องลิตเติ้ลแลมบ์

ใกล้บ้าน ไม่ต้องอยู่บนรถเป็นเวลานานๆ เด็กๆจะได้มีเวลาเล่น พักผ่อน มีเวลากับครอบครัวที่เพียงพอ  ซึ่งสำคัญมากในช่วงวัยนี้ ค่าใช้จ่ายไม่แพง เมื่อเทียบกับการเดินทางไปเรียนในเมือง ซึ่งจะต้องเสียค่าเดินทางทุกๆเดือน

อาคารสถานที่พร้อม สะอาด สะดวก สบาย ไม่แออัด ทั้งตัวห้องเรียนและห้องน้ำ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน

สระว่ายน้ำ พร้อมให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกาย ทั้งสระเล็กและสระใหญ่

การเรียนการสอน แตกต่างจากโรงเรียนอื่น โรงเรียนให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับมากกว่าผลกำไรของโรงเรียน จึงไม่มีข้อจำกัดในการพัฒนาเด็กๆ

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กๆจะได้เรียนในแบบบูรณาการ กับหลักสูตรที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยครูต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ การเรียนที่สนุกสนาน พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อม สื่อต่างๆที่จะช่วยให้เด็กๆ ซึมซับได้ง่ายและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว

เรียนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อ 1 คน

ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนในการบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กๆให้เป็นเลิศด้านคุณธรรมและวิชาการ

AEC เด็กๆจะพร้อม สามารถก้าวเข้าสู่ AEC อย่างมั่นคงและมั่นใจ

ความคุ้มค่า เด็กๆจะได้รับการศึกษาที่ดีเทียบเท่ากับในเมืองใหญ่ๆ และจะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก